Sofico breidt activiteiten uit naar autodeelmarkt

Als facilitator van mobiliteitsoplossingen werkt Sofico doorlopend aan nieuwe diensten en ontwikkelingen op de markt. Autodelen – binnen bedrijven en op de privémarkt – maken daar integraal deel van uit. “We zien steeds vaker dat bedrijven oplossingen zoeken voor het mobiliteitsprobleem van hun werknemers of bedrijfssite,” zegt CTO Piet Maes. “Door de vloot beschikbaar te stellen aan alle werknemers binnen een bedrijventerrein, verschuiven we geleidelijk van individueel autobezit naar gedeelde multimodaliteit.

De joint venture met BattMobiel gaat echter nog een stap verder. “Door buiten de grenzen van een bedrijf te kijken, kunnen we inspelen op de vraag naar intercoporate autodelen en zelfs de brug slaan tussen privaat autogebruik en de bedrijfswereld. Concreet betekent dit dat bedrijfswagens die in het weekend stilstaan ook gebruikt kunnen worden door buurtbewoners of familie van een werknemer.”

Autodelen staat in Vlaanderen nog relatief in haar kinderschoenen. Ondanks de duizenden autodelers speelt de gefragmenteerde markt de deelformule nog parten. Door de muren tussen aanbieders, bedrijven en de privémarkt te slopen, ontsluit Sofico een nieuw potentieel aan geavanceerd vlootmanagement. “Door de samenwerking met BattMobiel kunnen we de praktijkervaring van community sharing meteen implementeren in de diensten naar onze klanten, meestal autoproducenten en leasemaatschappijen,” aldus Maes.

Bij Sofico zijn ze ambitieus: “Miles, het softwareproduct van Sofico, ontsluit nu reeds het potentieel voor elektrisch rijden en nieuwe vormen van mobiliteit aan. Wanneer leasemaatschappijen binnenkort ook de laadinfrastructuur willen opnemen in hun dienstverlening, zal Sofico daar klaar voor zijn. De samenwerking met BattMobiel brengt deze ontwikkelingen in een stroomversnelling: een eigen deelplatform met bijbehorende app zullen zorgen voor probleemloze integratie van deeldiensten met het vlootbeheer van onze klanten. Autodelen zal immers alleen aan populariteit winnen.”

Sofico is in volle groei. Dit jaar alleen al wierf het Gentse bedrijf 32 nieuwe werknemers aan. Met de nieuwe projecten in de pijplijn is het nog eens op zoek naar 20 extra developers. “Het klopt dat we niet zo bekend zijn in Vlaanderen, maar qua innovatie en grootte mag je Sofico gerust in één adem noemen met Teamleader of Showpad. We hopen dan ook dat jonge developers deel willen uitmaken van onze ambitieuze en hoogtechnologische ambities.”


BattMobiel is een Gentse startup die zich uitsluitend richt op de deelmarkt van elektrische voertuigen. Door zich te profileren als full service aanbieder van mobiliteitsoplossingen, maakt ze van autodelen een geïntegreerde oplossing, ter aanvulling van bestaande oplossingen als openbaar vervoer, deelfietsen en carpoolen. BattMobiel werkt uitsluitend op een community based sharing model, wat wil zeggen dat de delers elkaar kennen en per wijk een gezamenlijke auto gebruiken. Door de focus uit te breiden naar corporate sharing, biedt ze in één adem een oplossing voor de hoge kosten van mobiliteit én parkeerproblemen op bedrijfssites.

Meer info op www.battmobiel.be

Vorige artikel

Autorola en Sofico sluiten partnership voor integratie INDICATA en Miles

Volgend artikel

De complexe wereld áchter duurzame, brede mobiliteit…

Door uw producten voortdurend te blijven vernieuwen, blijft u competitief op een evoluerende markt.

Plaatselijke kantoren en partnerschappen om onze klanten in meer dan twintig landen een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Dertig jaar ervaring en knowhow

Meer dan 80 geslaagde implementaties dankzij een geoptimaliseerde projectaanpak.

Contact

Technologiepark 84
B-9052 Zwijnaarde
België
+32 9 210 80 40
contact@sofico.global